BADA ØKOLOGISK SÆBE

I løbet af de sidste 30 år har mangeforbrugere skiftet den faste sæbe ud med flydende sæbe. Dermed er de også skiftet fra sæber baseret på naturlige ingredienser til syntetiske sæber,der indeholder konserveringsmidler, som kan udløser allergiske reaktioner, være hormonforstyrrende og hvis udledt til havet påvirke havmiljøet.


Udover denne kemiske påvirkning af havmiljøet, så modtager havet også 8-10 mill. tons plast hvert år. Emballage anvendt til forbrugsvarer yder et ikke uvæsentligt bidrag til denne forurening. Engangsemballage til flydende sæbe er blandt bidragyderne - også selvom der findes gode bæredygtige alternativer på markedet.


Oven i de direkte negative effekter af at anvendesyntetiske sæber emballeret i plast, så produceres mange detailvarer langt fra forbrugeren og langt fra leverandørerne af ingredienserne. Faktorer, som introducerer et unødvendigt CO2 aftryk fra en relativt simpel vare som sæbe.


BADA stræber efter at tilbyde alternativer til syntetiske produkter, til plastemballage og til ikke-nære produkter. BADA's produkter skal være det naturlige og lette valg for forbrugerne - produkter som ikke tilfører brugernes helbred og krop kunstige virkestoffer. 

Deres kompromisløse tilgang betyder, at produktionsmetoder, emballagekoncepter, supply chain, og partnerskaber skal være bæredygtige i alle aspekter. Råvarerne er økologiske og hvor tilgængeligt lokalt produceret - også selvom det betyder højere produktionsomkostninger og lavere indtjening per produkt end hvad der kunne opnås ved en ensidig fokus på lav produktionspris.